JAK SE MOHU AKTIVNĚ ZAPOJIT A BÝT SOUČÁSTÍ KOMUNITY?


Naším cílem je zaujmout širokou oblast klientů, kteří se zajímají o online business ať už aktivně, nebo pasivně. Snažíme se vybírat pouze ověřené a stabilní možnosti výdělku, za účelem diverzifikace a pravidelného zisku. Aktuálně vám naše komunita nabízí tyto možnosti, jak se podílem na tvorbě zisků a budování internetového podnikání.VARIANTA START

Jednoduché a optimální řešení pro vás, je nezávislý vstup do projektu, kde se nejprve stanete pozorovateli a projdete si postupně informace, které proudí od naší komunity, od vedení společnosti která poskytuje možnost pasivního příjmu informace z facebookových skupin atp. Poté můžete začít projekt propagovat, nebo učinit váš prvotní vklad a tím začíná váš první krok k tomu, jak budovat online business.VARIANTA TEAM LEADER

Touto variantou se rozumí kolektivní investice, která navýší obchodní kvótu a tím pádem i vyšší zisky. Investice musí být spravedlivě rozdělená, tzn. 4 investoři s vkladem 4 x 1000 USD. Tuto možnost nabízíme převážně partnerům, s kterými jsme v kontaktu delší dobu. Detaily o této možnosti se dozvíte osobně, popřípadě po skypu.